Depresyon postpartum ak ti bebe Blues

Apre 9 mwa nan maladi maten, chwazi non ak jis jeneralman kalkile ki jan ou pral navige mond nouvo ou yon fwa ti kras rive, ou te rive nan liy lan fini ak ti bebe ou a finalman isit la. Koulye a, pou majik la. Tan an kote ou jwenn jis angaje moute ak ki nugget dous epi jwi fwi yo nan travay long ou. Se konsa… poukisa pafwa li santi l tris?

Sonje balanse atitid ou te santi lè ou te ansent? Pandan gwosès la, kò ou ap ajiste nan ap grandi yon tibebe ak òmòn ou ka lakòz atitid ou chanje nan yon moman. Apre tibebe a fin fèt, kò ou ap fè ankò yon lòt ajisteman jan li chanje pou pa sipòte yon lòt moun k ap grandi nan vant ou. Òmòn tankou estwojèn ak pwojestewòn yo toudenkou diminye epi w ap kounye a jere estrès yo te ajoute nan aprann ki jan yo pran swen tibebe ou a. Li se konplètman nòmal pou kontinye fè eksperyans balanse atitid apre akouchman.

Ti bebe Blues

Anpil nouvo manman fè eksperyans “ti bebe ble yo” nan premye jou yo apre yo fin akouche. Santiman tristès ki mete nan imedyatman apre yo gen yon ti bebe yo tipikman refere yo kòm ti bebe a ble epi yo ka gen ladan lòt sentòm tankou òneman san rete, difikilte pou dòmi, santiman enkyete, ak balanse atitid. Ti bebe yo trè komen (jiska 4 nan 5 nouvo paran fè eksperyans ti bebe a ble). Santiman sa yo ka vini epi ale, men yo tipikman kout tèm epi ale sou pwòp yo apre yon koup la semèn. Sepandan, si ou jwenn tèt ou tristès oswa sentòm ki gen rapò ak ki dire pi lontan pase kèk semèn, ou ka vle konsidere pale ak yon moun sou yon kondisyon ki pi grav yo rele depresyon apre akouchman.

Ki sa ki Se Depresyon Postpartum?

Depresyon postpartum se yon fòm ki pi grav, ki dire lontan nan depresyon ki tipikman kòmanse apre akouchman, men yo ka kòmanse osi bonè ke pandan gwosès la. Depresyon apre akouchman ka gen enpak nenpòt moun kèlkeswa laj, koulè, oswa background, sepandan, gen pi gwo risk pou yo devlope li si ou te fè eksperyans nenpòt nan bagay sa yo:

 • Ansent sanzatann oswa gwosès ki pa vle
 • Istwa depresyon
 • Mank sistèm sipò nan men zanmi oswa fanmi
 • Relasyon oswa pwoblèm lajan
 • Yon gwosès fizikman oswa emosyonèlman difisil

Sentòm depresyon

Pandan ke kèk nan sentòm yo nan depresyon apre akouchman ka twò grav ak menm jan ak sa ou ka fè eksperyans pandan ti bebe a ble, kèk ki grav epi yo ka dire pou plizyè mwa (oswa pi lontan, si ou pa chèche èd). Sentòm depresyon ka gen ladan yo:

 • Ou santi w pa tris, tris, oubyen akablan.
 • Unmotive fè travay debaz (tankou soti nan kabann, pran yon douch, elatriye)
 • Balans atitid ki grav
 • Kriye souvan pou pa gen okenn rezon an patikilye
 • Pa jwi aktivite oswa pastan ke ou te fè anvan
 • Santiman rankin nan direksyon tibebe w la
 • Dezespwa
 • Retire nan fanmi ak zanmi
 • Difikilte pou pran desizyon oswa konsantre
 • Panse mal tèt ou oswa tibebe ou a
 • Chanjman nan apeti (swa manje twò piti oswa twòp)

Ki jan yo trete Depresyon Postpartum

Si w ap fè eksperyans sentòm depresyon apre akouchman an, li enpòtan pou mande èd pi vit ke posib yo nan lòd yo jere sentòm yo epi ede kosyon ak tibebe ou a. Sepandan, gen tou etap aktif ou ka pran pou ede diminye risk pou yo devlope depresyon apre ak sentòm si yo te deja kòmanse.

 • Konsèy. Espesyalman si ou satisfè nenpòt nan faktè risk pou yo devlope depresyon apre akouchman, pale ak yon konseye oswa terapis pandan w ap ansent oswa apre tibebe a fèt ka sètènman ede.
 • Kominote ak sipò nan lòt manman nouvo. Lè nou ansanm ak lòt manman ki nan yon sitiyasyon konsa kapab itil. Se pa sèlman li ka ede yo bati yon sistèm sipò nan zanmi, men li kapab tou yon gwo sous nan swen pwòp tèt ou-swen.
 • Swen pwòp tèt ou. K ap pran swen yon tibebe ki fèk fèt. Li enpòtan pou asire w ke ou ap pran tan tou pou pran swen tèt ou tou. Yon bagay tankou pran yon douch, kite deyò pou kèk minit, oswa manje yon manje cho ka ale yon fason lontan ak ede atitid ou. Ou pa bezwen pè mande èd si ou bezwen li.
 • Manje an sante ak fè egzèsis. Lè ou sonje manje ki an sante ak ekipe nan kèk egzèsis limyè pa pral sèlman ede kenbe ou byen nouri, men tou, ka ede ranfòse nivo enèji ou tou.
 • Dòmi. Dòmi ka difisil nan konmansman an kòm kapasite ou nan dòmi byen nan mitan lannwit se souvan detèmine pa dòmi nan ti bebe ou a, men ap resevwa otan ke posib lè w ap kapab pandan jounen an ak nan mitan lannwit enpòtan epi yo ka fè yon gwo diferans.
 • Renmèd. Apre w fin rankontre avèk yon doktè, ou ka preskri w avèk medikaman pou ede pandan tan sa a.

Ou pa poukont ou, nou ka ede!

Kit ou panse ou ka gen sentòm depresyon apre akouchman oswa ta jis renmen aprann kèk konsèy paran oswa lòt ladrès lavi, Klinik Gwosès Kominotè isit la pou ou. Nou ofri leson yon sèl-a-yon sèl paran epi yo ka ede ak refere ou nan sipò adisyonèl, si sa nesesè.

Nan klinik gwosès kominotè, nou isit la pou ou! Nou ofri tès gwosès gratis, ultrason gratis, tès STI gratis, ak sipò gratis pandan ak apre gwosès ou.

Temwayaj yo

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.