Gwosès gratis
Tès

Si ou panse ou ka ansent pwochen etap ou a ta dwe pwograme yon tès gwosès gratis nan klinik gwosès kominotè.

Ou pa oblije ale nan pwosesis sa a pou kont li.

Nan klinik gwosès kominotè nou pral ede w trete rezilta yo, kèlkeswa sa yo ye, nan yon fason ki pi bon pou ou ak sitiyasyon ou. Nou gen konpasyon pou ou epi ou vle ede ou nan nenpòt fason nou kapab.

Premye bagay an premye, èske mwen ansent?

Si ou panse ou ka ansent li enpòtan pou konnen sou chanjman ki fèt nan kò ou ki ka endike gwosès la. Sonje chak fanm diferan ak siy gwosès la ka oswa li ka pa gen sitiyasyon nan sitiyasyon nou.

Gen kèk sentòm komen nan gwosès la gen ladan:

  • Peryòd rate
  • Anvi vomi
  • Vomisman
  • Sansiblite tete
  • pipi
  • Fatig

Ki jan tès gwosès la travay?

Gen de kalite tès debaz nan gwosès, premye itilizasyon pipi a epi yo ka achte sou kontwa an, ak dezyèm tès la sèvi ak yon echantiyon san epi li administre nan biwo doktè a oswa klinik. Tou de tès yo mezire nivo òmòn hCG ki endike yon gwosès.

Dapre Medicinet.com, “HCG fèt lè yon enplan ze fekonde nan matris la. Sa a anjeneral rive sou sis jou apre ze a ak espèm rantre. Men, etid yo montre ke nan jiska 10 pousan nan fanm, enplantasyon pa rive jouk pita, apre premye jou nan peryòd la rate. Kantite lajan an nan HCG rapidman bati nan kò ou ak chak jou pase ou ansent.”

Fè tès!

Pran randevou pou yon tès gwosès gratis, Ultrason, oswa Opsyon Enfòmasyon konsiltasyon.

100% Konfidansyèl | Sèvis pri

Èske tès gwosès nan klinik pi egzat pase sou tès kay kont kay la?

Rezon prensipal la yon tès gwosès klinik pi egzat pase yon tès kay kontrekare se eksperyans ak frekans nan ki tès administratè klinik yo. Nan klinik Gwosès Kominotè nou te bay dè santèn de tès epi yo toujou ap mete ajou twous nou yo pou pi gwo fre ak presizyon.

Gen anpil varyab ki mennen nan lekti egzat nan tès kay. Nan klinik gwosès kominotè nou fè pi byen nou yo elimine varyab sa yo pou ou konnen si wi ou non ou ansent.

Konbyen tan mwen ta dwe pran yon tès gwosès?

Dapre Healthline, “Ou ta dwe rete tann pou pran yon tès gwosès jiskaske semèn nan apre peryòd rate pou rezilta ki pi egzat la.

Si ou pa vle rete tann jiskaske ou te rate peryòd ou, ou ta dwe rete tann omwen youn oswa de semèn apre ou fin fè sèks. Si ou ansent, kò ou bezwen tan yo devlope nivo detekte nan HCG. Sa a tipikman pran sèt a 12 jou apre enplantasyon siksè nan yon ze.

Ou ka resevwa yon rezilta egzat si yo pran tès la twò bonè nan ik ou.”

Temwayaj yo

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.