Enfòmasyon avòtman

Pran desizyon sou gwosès ou mande pou ou konplètman enfòme.

Twa bagay ou ta dwe konnen
Anvan ou pran yon desizyon avòtman

Apre ou fin fè yon tès gwosès pozitif, gen enfòmasyon ou dwe genyen
ki pral kritik nan pran yon desizyon sou opsyon ou k ap deplase pi devan.
Ou bezwen konnen 3 bagay sa yo.

1. KONNEN ou ansent
2. KONNEN gwosès la se solid &a jèstasyonèl &a..
3. KONNEN si ou se STD gratis

Ou bezwen konnen si
gwosès ou kapab.

Anviwon 20% nan gwosès yo pa solid. Sa vle di yon bagay pa t ‘ale egzakteman dwa ak gwosès la ap gen anpil chans fini sou pwòp li yo. Yon tès gwosès pozitif pa ka konfime ke ou aktyèlman ansent. Sèl fason pou medikalman konfime yon gwosès solid se pa fè yon eskanè ultrason. Gen plizyè rezon ki fè yon gwosès ka pa solid. Anplwaye medikal nou yo ap pran tan pou reponn tout kesyon ou yo.

Yon fwa gwosès ou konfime, ou bezwen chèche konnen egzakteman ki jan lwen ou ye.

Lè ou konnen egzakteman ki jan lwen ou pral ede w detèmine ki opsyon ki disponib pou ou. Kit w ap konsidere revokasyon, paran, oswa adopsyon, gen diferan pwosedi, depans, ak lòt pwoblèm medikal ki varye selon konbyen semèn ansent ou ye. Sèl fason pou konnen egzakteman ki jan lwen ou se pa gen yon egzamen ultrason ak pran mezi nan ti bebe a.

Si ou ansent, ou bezwen
yo dwe teste pou STD.

Li enpòtan ke ou teste epi, si sa nesesè, trete pou STD. Si ou gen yon pwosedi revokasyon epi ou gen Klamidya oswa Gonore, risk ou pou kontrakte Maladi Enflamatwa Pesen (PID) ogmante pa 25%.

Apeprè 50% nan tan klamidya ak Gonore pa gen okenn sentòm, kidonk menm si ou santi ou byen, ou ta dwe toujou jwenn teste. Si w ap konsidere paran oswa adopsyon, gen omwen 8 STD ki ka dramatikman afekte devlopman tibebe ou a lè ou kite trete.

Dekouvri Opsyon ou yo

Pran randevou pou yon tès gwosès gratis, Ultrason, oswa Opsyon Enfòmasyon konsiltasyon.

100% Konfidansyèl | Sèvis pri

Apeprè 50% nan tan klamidya ak Gonore pa gen okenn sentòm, kidonk menm si ou santi ou byen, ou ta dwe toujou jwenn teste. Si w ap konsidere paran oswa adopsyon, gen omwen 8 STD ki ka dramatikman afekte devlopman tibebe ou a lè ou kite trete.

Li enpòtan ou pa pwokire yon avòtman chimik oswa pran grenn avòtman san yo pa premye gen yon ultrason pou verifye viabilite ak laj jestasyonèl.

Risk pou yo pran grenn chimik san yo pa gen yon Ultrason:

  • gwosès nan matris
  • Avòtman enkonplè
  • Enfeksyon
  • Hemorrhaging

Temwayaj yo

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.