ANVAN OU ITILIZE SIT SA A, TANPRI LI AK ANPIL ATANSYON KONDISYON SA YO NAN ITILIZE AK RÈGLEMAN SOU VI PRIVE. Lè l sèvi avèk sit sa a, ou jije yo te dakò ak tèm sa yo ak kondisyon nan itilize ak règleman sou vi prive. Nou rezève dwa pou modifye yo nenpòt ki lè. Ou ta dwe tcheke tèm sa yo ak kondisyon detanzantan pou chanjman. Lè l sèvi avèk sit sa a apre nou afiche nenpòt chanjman nan tèm sa yo ak kondisyon, ou dakò aksepte chanjman sa yo, si wi ou non ou te revize yo. Si nan nenpòt ki lè ou chwazi pa aksepte tèm sa yo ak kondisyon nan itilize tanpri pa sèvi ak sit sa a.

Regleman pou Itilize

Tèm ak kondisyon sa yo aplike pou itilize ou nan tout sit sa yo ak sèvis ki posede oswa opere pa Klinik Gwosès Kominotè a, ak òganizasyon afilye ak nenpòt lòt sit ke nou te posede oswa opere, fè pwòp ak opere oswa ka opere nan tan kap vini an (kolektivman, “Sitwèb yo”).

Direktiv Jeneral

Chak tantativ rezonab te fè pou presizyon, men gen kèk enfòmasyon ki espesifye nan oswa aksesib nan Sitwèb yo konpile oswa ki te pwodwi pa yon moun lòt pase ak pi lwen pase kontwòl nan anplwaye nou yo epi yo ka pa konplètman konplètman oswa egzat. Se poutèt sa, nou pa ka epi yo pa andose oswa reprezante fyab la oswa presizyon nan tout kontni an oswa enfòmasyon distribye nan oswa jwenn aksè nan Sitwèb yo. Ou dakò ke reliance ou sou nenpòt ki kontni oswa enfòmasyon distribye nan oswa jwenn aksè nan Sitwèb yo se nan sèl risk ou.

Lyen yo

Tèm sa yo ak kondisyon aplike sèlman nan Sit nou yo, epi yo pa nan sit sa yo nan nenpòt lòt konpayi oswa òganizasyon, ki gen ladan sa yo ki nan ki nenpòt nan Sitwèb yo ka lye. Nou pa responsab pou disponiblite a nan nenpòt ki lòt sit ki nenpòt nan lyen sit yo. Nou pa andose oswa pran responsablite pou sa ki, piblisite, pwodwi oswa lòt materyèl ki disponib nan nenpòt ki lòt sit. Nou pa responsab pou kontni an nan nenpòt ki sit ki ka lye nan Sit nou yo. Lyen sa yo bay pou konvenyans ou sèlman epi ou jwenn aksè nan yo nan pwòp risk ou.

Copyright

Nou respekte dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun, e mande pou moun ki itilize Sitwèb yo fè menm bagay la. Nan sikonstans ki apwopriye, nou pral mete fen nan enskripsyon an nan nenpòt itilizatè ki angaje nan nenpòt aktivite ki ka vyole dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun, ki gen ladan copyrights. Tout tèks, grafik, videyo, kòd sous, ak kontni editoryal sou Sit yo propriétaires nan òganizasyon nou an. Materyèl sa yo pwoteje pa copyright ameriken epi, eksepte atik sa yo rekonèt kòm pwopriyetè pou lòt moun, ka pa itilize, kopye, transmèt, oswa repwodwi an antye oswa an pati san konsantman an eksprime ekri nan òganizasyon nou an. Sèvi ak nenpòt nan tèks nou an, grafik, videyo, kòd sous, ak kontni editoryal pa klèman otorize pou nenpòt ki rezon oswa rezon entèdi entèdi. Itilizasyon san otorizasyon nan tèks la, grafik, videyo, kòd sous, ak kontni editoryal ka vyole trademark, copyright, lwa sivil ak kriminèl, ak vi prive ak lwa piblisite. Sòf si nou di otreman, ou ka jwenn aksè nan materyèl yo ki sitiye nan Sitwèb yo sèlman pou itilizasyon pèsonèl ou. Sa vle di ou ka telechaje yon kopi materyèl afiche sou yon òdinatè sèl pou itilizasyon kay pèsonèl, ki pa komèsyal itilize sèlman, toutotan ou ni chanje ni efase nenpòt atribisyon otè, mak, lejand oswa avi copyright. Lè ou telechaje materyèl dwadotè ou pa jwenn okenn dwa an komen nan materyèl sa a. Nou rezève tout dwa anba lwa Etazini ak lwa entènasyonal yo.

Deklare

Sèvis yo, pwodwi ak materyèl sou sit sa a yo bay “kòm se” ak san yo pa garanti nan nenpòt kalite, swa eksprime oswa enplisit. Nou reklame tout garanti, eksprime oswa enplisu, ki gen ladan men pa limite a garanti enplisite nan machann ak kondisyon fizik pou yon rezon patikilye. Ni nou ni okenn nan lisansye respektif nou yo oswa Swèd garanti ke nenpòt fonksyon ki genyen nan sit sa yo pral san enteripsyon oswa erè-gratis, ki domaj yo pral korije, oswa ke sit sa yo oswa sèvè a ki fè yo disponib yo gratis nan viris oswa lòt konpozan danjere. Ni nou ni okenn nan lisansye respektif nou yo oswa Swèd garanti oswa fè nenpòt reprezantasyon konsènan itilize a oswa rezilta yo nan itilize nan sèvis yo, pwodwi oswa materyèl nan sit sa a an tèm de kòrèkteman yo, presizyon, fyab, oswa otreman. Ou (epi yo pa nou oswa nenpòt nan lisansè respektif nou yo oswa foto) asime pri a tout antye nan tout sèvis ki nesesè, reparasyon oswa koreksyon nan sistèm ou an. Lwa aplikab la pa ka pèmèt esklizyon garanti enplisèt, se konsa esklizyon ki anwo a pa ka aplike pou ou.

Limit responsablite

Nan okenn sikonstans, ki gen ladan men pa limite a neglijans, nou pral oswa nenpòt nan lisansye nou yo oswa founisè yo dwe responsab pou nenpòt domaj espesyal oswa konsekan ki soti nan itilize nan, oswa enkapasite a yo sèvi ak, materyèl yo sou sit sa yo, oswa nenpòt pwodwi oswa sèvis yo bay dapre sit sa yo, menm si yo konseye de posibilite pou domaj sa yo. Lwa ki aplikab la pa ka pèmèt limitasyon oswa esklizyon responsablite oswa domaj endesidansyèl oswa konsekan, kidonk limitasyon ki anwo a oswa esklizyon an pa ka aplike pou ou. Nan okenn evènman dwe responsablite total ou pa nou oswa nenpòt nan lisansye nou yo oswa founisè pou tout domaj, pèt, ak kòz aksyon (si wi ou non nan kontra, tòti, oswa otreman) depase kantite lajan an peye pa ou, si nenpòt, pou jwenn aksè nan sit sa yo.

Indemnifikasyon

Ou dakò pou defann, endemnifye, epi kenbe òganizasyon nou an ak tout afilye nou yo, anplwaye, direktè, ofisye, ajan, founisè materyèl oswa kominikasyon, ak founisè sèvis entènèt inofansif nan nenpòt ak tout pèt, responsablite, reklamasyon, depans, ak prim domaj, ki gen ladan, men pa limite a frè avoka yo, ki rive soti nan nenpòt reklamasyon, aksyon, oswa demann, pa itilizasyon ou nan oswa an koneksyon avèk soumèt, transmisyon, afiche, emisyon, oswa lòt kominikasyon avèk oswa nan Sitwèb yo.

garanti

Materyèl referans yo ak enfòmasyon ki nan Sitwèb yo gen entansyon sèlman pou enfòmasyon pèsonèl ou. Nou pa fè okenn reprezantasyon oswa garanti sou kontni Sitwèb la oswa enfòmasyon an oswa lòt materyèl jwenn aksè nan Sitwèb yo.

Enfòmasyon ki jwenn nan sit sa yo pa konstwi medikal, legal, oswa lòt konsèy pwofesyonèl

Enfòmasyon ki nan Sit sa yo oswa transmèt ba ou elektwonikman an repons a yon mesaj ou pa gen entansyon konstitye konsèy medikal, dyagnostik, oswa tretman. Toujou vizite oswa pale ak yon founisè sèvis sante ki kalifye anvan ou kòmanse nenpòt nouvo tretman oswa avèk nenpòt kesyon ou ka gen konsènan yon kondisyon medikal. Sit sa yo pa dirèkteman oswa endirèkteman pratike medikaman oswa konsèy medikal dispanse kòm yon pati nan sèvis sa a. Anplis de sa, pa gen anyen ki nan Sit sa yo gen entansyon yo dwe oswa konstitate konsèy legal, ak itilizatè yo ta dwe toujou chache konsèy la nan yon avoka ki apwopriye oswa lòt pwofesyonèl konsènan kesyon endividyèl oswa enkyetid nan yon nati legal oswa pwofesyonèl. Nou sipoze pa gen okenn responsablite pou nenpòt dyagnostik, tretman, desizyon ki te pran, oswa aksyon pran an reliance sou enfòmasyon ki nan Sit sa yo oswa nenpòt lòt sit entènèt lye nan li nan nenpòt fason.

Pèmisyon paran

Gen kèk nan enfòmasyon ki disponib sou Sitwèb yo konsène sijè sèks la epi yo ka pa apwopriye pou timoun yo. Pli lwen, Sitwèb yo pa dirije bay timoun ki poko gen laj 13 lane epi nou pa pral kolekte enfòmasyon idantifyab pèsonèlman nan men timoun ki poko gen 13 an. Nou rekòmande fòtman ke paran yo patisipe nan eksplorasyon pitit yo nan entènèt la ak nenpòt sèvis sou entènèt epi sèvi ak kontwòl paran navigatè yo pou limite zòn nan nan entènèt la kote pitit yo gen aksè.

Deklarasyon divilgasyon inifòm

Òganizasyon nou an rekonèt pa IRS kòm yon egzanpsyon ministè nan taksasyon dapre Seksyon501 (c) (3) nan Kòd Sèvis Revni Entèn, ak kado yo franchiz taks nan limit lalwa pèmèt.

Kalifòni: Deklarasyon finansye nou an disponib sou demann. 100 pousan nan kado ou yo ka dedwi dapre lwa sou revni federal ak Leta. Si ou abite nan Kalifòni epi ou te bay enfòmasyon idantifyab pèsonèlman ou nan nou, ou ka mande enfòmasyon yon fwa pou chak ane kalandriye sou divilgasyon nou yo nan sèten kategori enfòmasyon idantifyab pèsonèlman idantifyab nan twazyèm pati pou rezon maketing dirèk yo. Demann sa yo dwe soumèt nou alekri nan adrès ki anba a. Florid: YO KA JWENN YON KOPI ENSKRIPSYON OFISYÈL LA AK ENFÒMASYON FINANSYE YO KA JWENN NAN DIVIZYON SÈVIS KONSOMATÈ YO LÈ W RELE GRATIS NAN ETA A, 1-800-435-7352. ENSKRIPSYON PA VLE DI ANDÒSMAN, APWOBASYON, OSWA REKÒMANDASYON PA ETA A. Georgie: Lè nou mande, nou pral bay yon deskripsyon konplè ak jis nan sa a ak lòt pwogram li yo, ak yon deklarasyon finansye oswa rezime. Maryland: Yon kopi deklarasyon finansye aktyèl la disponib sou demann. Pou pri kopi ak pòs, dokiman enskripsyon yo ak lòt enfòmasyon ki disponib nan Sekretè Deta Maryland lan. Minnesota: 100 pousan nan kado ou ka dedwi kòm yon kontribisyon charitab dapre lwa taks sou revni federal ak eta a. Mississippi: Yo ka jwenn enfòmasyon ofisyèl ak enfòmasyon finansye nan biwo Sekretè Deta Misisipi an lè w rele 1-888-236-6167. Enskripsyon pa Sekretè Deta a pa vle di andòsman. New Jersey: ENFÒMASYON KI TE DEPOZE NAN AVOKA JENERAL LA KONSÈNAN SOSYETE CHARITAB SA A KA JWENN NAN MEN AVOKA JENERAL ETA NEW JERSEY LÈ W RELE 973-504-6245. ENSKRIPSYON PA VLE DI ANDÒSMAN. New York: Lè yo mande, yon kopi dènye rapò anyèl la te ranpli avèk Pwokirè Jeneral la disponib nan men nou oswa Biwo Avoka Jeneral Eta New York la, Attn: Foil Ofisye, Depatman Deta, 120 Broadway, New York, New York, New York 10271. North Carolina: Enfòmasyon finansye sou nou disponib nan Branch Lisans Solisite Leta a nan 1-888-830-4989. Lisans lan se pa yon andòsman nan eta a. Pennsilvani: Enskripsyon ofisyèl nou yo ak enfòmasyon finansye nou yo ka jwenn nan Depatman Deta Pennsylvania lè w rele gratis nan Pennsylvania, 1-800-732-0999. Enskripsyon pa vle di andòsman. Vijini: Yon deklarasyon finansye disponib nan Divizyon Zafè Konsomatè Eta a nan Depatman Agrikilti ak Sèvis Konsomatè yo sou demann. Washington: Deklarasyon enskripsyon an egzije pa Lwa sou Sosyal Charitab la se sou dosye ak Sekretè Deta a. Ou ka jwenn plis enfòmasyon lè w rele 1-800-332-4483. West Virginia: Rezidan Lwès Vijinya yo ka jwenn yon rezime de enskripsyon ak dokiman finansye ki sòti nan Sekretè Deta, Eta Kapital, Charleston, West Virginia 24305. Enskripsyon pa vle di andòsman.

Avi dijital Milenè Copyright

Jan Seksyon 512 (c) (2) 17 nan Kòd Etazini an, si ou kwè ke nenpòt materyèl sou Sitwèb yo vyole copyright ou, ou dwe voye yon avi sou kontravansyon reklamasyon nou nan adrès sa a:

Non Ajan deziyen pou resevwa Notifikasyon reklamasyon: Pam Stenzel

Vyolasyon: ____

Adrès: 940 Senkyèm Avni, Nò Naples, FL 34102

Nimewo telefòn: 612-812-1284

Lèt elektwonolojik: [email protected]

Pou ou efikas, Seksyon 512 (c) (3)(A) nan 17 nan Kòd Etazini mande pou notifikasyon ou nan vyolasyon reklame yo dwe yon kominikasyon ekri e ke li gen ladan sèten eleman eksplike ladan. Tanpri tcheke lwa a pou plis detay.

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.