Yon etap nan libète

Klinik gwosès kominotè ap etabli dè milye de fanm gratis atravè eta Florid la. Libere anba avòtman. Libere de dezespwa. Libere anba izolasyon. Ane pase a, 2,070 fanm te sèvi ak swen, konpasyon, ak chwa pa anplwaye medikal pwofesyonèl CPCI a, epi ou ta ka youn nan fanm sa yo. Si w ap chèche èd gwosès, sant resous gwosès nou an isit la pou ou. Li istwa ki anba a nan yon fanm ki gen lavi te chanje apre vini nan klinik gwosès gratis nou an.

Istwa kliyan

Pozitif. Fikse nan de liy woz sa yo, lide m ‘te kòmanse kous. Mwen pa ka fè sa. Mwen pa ka fè sa. Mwen pa ka fè sa. Mete figi m ‘nan men m’ ak do m’ nan miray la, mwen glise desann chita sou planche a frèt. Mwen pa ka pran swen yon lòt timoun. Mwen gade tès la ankò. Petèt mwen te wè li mal. Men, menm nan vizyon twoub mwen an, de liy woz sa yo te san double la. Finans nou yo deja tèlman fatigan. Pa gen okenn fason nou te kapab fè travay sa a. Toudenkou, mwen tande ri a ri ak rele nan jwe timoun nou yo nan lòt chanm lan. Ki sa mari m ap panse? Apre douz ane nan maryaj, nou toule de te travay di, toujou ap enkyete pou bay kat pitit nou yo. Nou pa pale sou estrès la, men li afekte nou.

Mwen te rive leve, li pwan telefòn mwen pa koule a. Sa ka tout ale. Mwen siye dlo nan je m ‘desann figi m’ ak tape Planifye Paran nan Google. Yon avòtman ka fè tout bagay sa yo ale. Yon minit apre, mwen te gen yon randevou ki pwograme. Mwen pa t ‘vle gen yon avòtman, men mwen te santi tankou li te sèl chwa mwen. Kèk jou apre, diman kapab panse klèman, mwen te antre nan machin mwen pou m te kondui paran planifye. Lide m ‘kous ak vant sere jan mwen te vin pi pre. Mwen renmen pitit mwen yo, men mwen pa ka pran swen youn lòt.

Pandan m t ap rale kò m nan pakin nan, mwen te wè yon gwoup moun ki kanpe deyò. Youn nan siy yo li “nou ka ede ou.” Yo gade bèl, men mwen pa t ‘sèten ki jan nenpòt moun te kapab ede m’ kounye a. Mwen te santi m poukont mwen. Twò wont gade nenpòt nan yo nan je a, mwen te soti nan machin mwen an ak mache pa gwoup la ak tèt mwen desann. Mwen te ouvri pòt la pou planifye Paran ak etap andedan. Toudenkou, yon fredi moute zo rèl do mwen, epi mwen pa t ‘kapab pran yon lòt etap pi devan. Mwen pral touye pitit mwen an. Avèk dlo nan je m ‘, mwen vire toutotou. Lè m te tranble, mwen te rive nan pòt la. Mwen pa t ‘konnen li nan moman an, men sa ki te yon etap nan libète.

Youn nan medam ki te soti nan gwoup la te vin jwenn mwen. Apre sa, mwen tèlman rekonesan li te fè. Mwen pa sonje egzakteman sa li te di, men mwen sonje jantiyès li. Li te konnen mwen te bezwen èd, e m te vle jwenn èd. Avèk jantiyès, li te gide m atravè lari kote li te eksplike se te yon gwosès lokal sant mobil ki te gen sèvis gratis. Mwen te desann andedan e mwen te akeyi pa yon enfimyè ki te chita sou yon kacho ak rekonfòte m ‘jan mwen te eseye sispann souke. Mwen pa t janm rankontre fanm sa yo anvan, men mwen te santi m an sekirite.

Enfimyè a te koute pandan m t ap eksplike nan dlo nan je kijan mari m avè m ap lite ak finans nou yo e pou n bay kat pitit nou yo.. Mwen pa ka menm vlope tèt mwen alantou panse a gen yon lòt timoun. Mwen pa konnen si li menm posib. Tout sa mwen konnen se ke mwen pa t ‘kapab pran yon lòt etap nan bilding sa a. Enfimyè a te koute e yo pa t gen okenn moun sou li. Li te santi tèlman bon yo ka resevwa soti nan tèt mwen ki te vire pou jou epi di sa a byen fò. Mwen te santi m tande. Epi, nonsèlman mwen te santi m tande, men enfimyè a te ede m reyalize ke pran swen yon lòt timoun te posib. Enfimyè a te pataje avè m sou yon pakèt resous ekonomi ki ka ede fanmi nou sitiyasyon an. Mwen te santi tankou mwen te kapab respire ankò.

Enfimyè a te apiye pi devan. “Èske ou vle wè tibebe ou a?” wi mwen dakò. Nan jis kèk minit, mwen te fikse nan kè ti bebe mwen an bat sou ekran an. Ti bebe mwen an. Mwen pete nan dlo nan je reyalize ke mwen te jis moman lwen touye pwòp pitit mwen ki mwen te kapab kounye a wè tèlman klè. Ki jan m te ka janm fè sa? Mwen te mande mis la. Wont la te akablan m. “Ou te mache la, men ou menm tou ou te gen kouraj pou mache soti,” enfimyè a te di. Pa t gen okenn jijman, jis lanmou.

Nou te pwograme yon swivi ultrason, se konsa mari m ‘te kapab wè ti bebe nou an ap grandi andedan mwen. Mwen te ale nan inite mobil sa a nan yon lonbraj nan wont, e mwen te kite nan limyè lavi a. Mwen tèlman rekonesan.

Si ou ansent epi panse avòtman se sèl chwa ou, Klinik Gwosès Kominotè se isit la pou ede. Anplwaye k ap pran swen nou an pare pou sèvi ou nan Naples, Fort Myers, Sarasota, ak Gainesville. Pran yon randevou pou tès STI gratis, tès gwosès, oswa ultrason jodi a.

Nan klinik gwosès kominotè, nou isit la pou ou! Nou ofri tès gwosès gratis, ultrason gratis, tès STI gratis, ak sipò gratis pandan ak apre gwosès ou.

Temwayaj yo

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.