Sanzabri pa oblije vle di sanzespwa

Sa gen kèk semèn, yon koup ki sanzabri te vini nan klinik Gwosès Kominotè a nan Fort Myers ak ti bebe 15 mwa yo. Manman an t ap mande tèt mwen: “Èske m ansent?” se konsa enfimyè nou an ofri yon tès gwosès gratis kòm byen ke asistans materyèl pou ti gason yo. Akoz sitiyasyon ekonomik yo, mesyizasyon an pa t sèten sa yo t ap fè si yo te ansent ankò. Lè yo te chita avèk koup la nan chanm konsèy la, enfimyè nou yo te trete yo avèk diyite ak lanmou, koute pandan yo t ap esplike sitiyasyon yo. Koup la te sanzabri pandan ennan e k ap viv nan machin yo pandan sis mwa. Fanmi yo t ap ede fanmi yo, men dènyèman, yo te sispann reponn. Sa klè, yo t ap fè fas ak yon sitiyasyon ki te kè sere.

Apre nou fin pran yon konpreyansyon total sou sitiyasyon ki chaje ak gwo estasyon radyo fanmi an, enfimyè nou te bay manman an avèk yon tès gwosès. Apre koup la fin pran eprèv la, koup la te tann yo te bay tèt yo pwoblèm nan sal konsèy la. Ki jan nou ka peye yon lòt tibebe? Ki kote nou t apral viv? Ki jan n ka fè travay sa a?

Apre kèk minit, enfimyè nou an te chita avèk koup la e yo te rakonte rezilta tès pozitif yo. Li kontinye eksplike kijan sant resous gwosès nou yo ak òganizasyon patnè nou yo ta bay èd finansye ak materyèl yo bezwen. Malgre sitiyasyon difisil yo te ye a, koup la te deside chwazi lavi e yo te kontinye viv ansent.

Nan klinik gwosès kominotè, nou kontinye sipòte kliyan nou yo kèlkeswa desizyon yo pran pou gwosès yo. Tou depan de bezwen yo, nou al gade kliyan nan òganizasyon patnè nou yo ki ofri sèvis medikal, klas gwosès, sèvis sante mantal, resous gadri, asistans legal, sèvis adopsyon, sèvis sosyal, adopsyon/ lojman, resous travay, ak pwogram konsèy.

Nan fen randevou a, enfimyè nou an refere koup la nan pi bon ansanm, An sante Kòmanse, ak Rad yo fèmen. Bay opòtinite travay ak yon altènativ a ankouraje swen, koup la te trè enterese nan Pi bon ansanm. Enfimyè Fort Myers nou yo ap kontinye swiv ak koup la nan tout gwosès la epi yo ofri sipò materyèl ak emosyonèl jiska 3 zan apre tibebe yo fin fèt.

Si ou santi ou tankou ou nan yon sitiyasyon san espwa, Klinik Gwosès Kominotè se isit la pou ede. Nou gen klinik nan Naples, Fort Myers, Sarasota, ak Gainesville. Pran yon randevou nan youn nan klinik gwosès gratis nou yo jodi a.

Nan klinik gwosès kominotè, nou isit la pou ou! Nou ofri tès gwosès gratis, ultrason gratis, tès STI gratis, ak sipò gratis pandan ak apre gwosès ou.

Temwayaj yo

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.