Reyalite amizan sou devlopman ti bebe nan matris

Nèf mwa gwosès ka sanble tèlman sureèl. W ap fè eksperyans sentòm, petèt ou te tande batman kè ti bebe a oswa ou te wè bèl ti pwofil yo sou yon ekran ultrason, men pa gen okenn fason yo wè sa k ap reyèlman pase jiskaske ti moun sa a fè aparisyon nan mond lan epi ou kapab. pou wè rezilta a fini.

Se konsa, sa k ap pase nan la? Anba a gen kèk enfòmasyon amizan sou fason tibebe w la ap grandi ak sa k ap fèt nan matris pandan chak trimès. Se konsa, pann sere! Sentòm sa yo sal (ak flutters etranj) ap sèvi yon gwo objektif, si ou ka wè li oswa ou pa!

Premye Trimès (0-13 semèn)

Gen yon tòn chanjman k ap pase pandan premye etap gwosès sa yo. Non sèlman kò w ap prepare yon espas pou tibebe w la viv ak grandi pou 9 mwa kap vini yo, men li ap travay siplemantè tou pou bay tout sa ki nesesè pou sipòte tibebe w la ki deja grandi rapidman. Men kèk nan bagay ki pase pandan premye trimès la:

 • Èske w te konnen kè tibebe w la ap bat apeprè 54 milyon fwa anvan tibebe a fèt?! Li pral kòmanse bat pou premye fwa anviwon 3 semèn apre konsepsyon.
 • Osi bonè ke lè 6 semèn, ti bebe a montre reflèks (atrab, deplase machwè yo, montre zòtèy yo an repons a manyen) e li ka menm woule.
 • Nan 6.5 semèn, kè ti bebe a gen 4 chanm epi li deja sitou konplè. Nan pwen sa a, li bat plis pase 160 fwa pa minit! Pifò lòt ògàn yo kòmanse devlope, tankou sèvo a ak mwal epinyè
 • Ti bebe ka vale epi mouvman entesten yo kòmanse nan anviwon 6 semèn
 • Tibebe w la ka kòmanse gen okèt depi 7 semèn
 • Nan 9 semèn, ti bebe a ka soupi epi li te kòmanse souse gwo pous li
 • 75% nan tout ti bebe yo montre dominasyon men dwat nan 8 semèn (lòt 25% yo montre swa preferans men gòch oswa pa gen okenn preferans)

Dezyèm Trimès (14-26 semèn)

Pou anpil fanm, dezyèm trimès la konsidere kòm “pi fasil la” lè li rive sentòm yo. Maladi maten ak fatig yo gen tandans diminye anpil (oswa ale nèt) ak nivo enèji yo kòmanse retounen. Sa pa vle di ke kò ou pa toujou ap travay anplis pou devlope ti bebe ki ap grandi rapid! Nan dezyèm trimès la…

 • Tibebe w la ka tande tou de andedan ak deyò matris la nan 16 semèn. Tibebe w la ka tande son k ap pase anndan kò w, tankou batman kè w, respire w epi li ka tande w pale ak chante tou (rechèch yo montre ke ti bebe yo ka reyaji ak son vwa manman yo epi yo ka jwenn son sa yo rekonfòtan! )
 • Malgre ke tibebe w la poko ouvri yo, je yo devlope pa 20 semèn
 • Anprent dwèt yo ak anprent zòtèy yo te fòme ak zong yo te grandi sou pwent dwèt yo ak zòtèy yo

Twazyèm Trimès (27-40+ semèn)

Ou nan detire lakay ou! Ti bebe a ap grandi tankou yon moun fou epi li pral byento ap kouri soti nan chanm nan la, kòm ou pral remake ak ogmante malèz ak vwayaj pi souvan nan twalèt la pandan ti moun sa a pouse moute kont ògàn ou yo. Men, ou pral kapab tou santi tibebe a ap deplase pi plis epi ou ka menm kòmanse wè yo deplase soti nan deyò a tou. Kèk enfòmasyon amizan sou devlopman ti bebe nan twazyèm trimès la:

 • Nan 27 semèn, je tibebe w la louvri. Sit li a yon ti jan twoub, men li ka fè distenksyon ant limyè ak nwa epi li ka detekte limyè ki soti deyò nan kò ou (si ou ta dwe kenbe yon flach jiska vant ou, ti bebe ka wè li!)
 • Nan twazyèm trimès la, yon ti bebe ka fè diferans ant vwa manman l ak lòt moun e li menm devlope yon repons ki pi favorab pou sèten vwa.
 • Nan fen gwosès ou, matris ou se 500-1000 fwa gwosè nòmal li!

Pandan ke 9 mwa ka sanble yon tan long, kèk nan devlopman ki pi enpòtan ak esansyèl lavi yo rive byen bonè nan gwosès la. Menmsi tibebe w la ka parèt piti, gen kèk bagay etonan k ap pase. Ou ta ka pa kapab wè li, men kò ou ap fè kèk travay difisil ak etonan!

Si w ta renmen plis enfòmasyon sou devlopman tibebe nan matris oswa nenpòt lòt sijè ki gen rapò ak gwosès, kontakte ekip nou an nan Community Pregnancy Clinics! Pwofesyonèl medikal nou yo kontan ede sipòte ak gide ou nan nenpòt kesyon ou ka genyen.

Sous:
https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/the-second-trimester/
https://www.mother.ly/pregnancy/third-trimester/5-amazing-things-your-baby-is-doing-in-your-3rd-trimester/
https://lifecharity.org.uk/news-and-views/10-astounding-facts-about-the-development-on-the-unborn-baby/

Nan klinik gwosès kominotè, nou isit la pou ou! Nou ofri tès gwosès gratis, ultrason gratis, tès STI gratis, ak sipò gratis pandan ak apre gwosès ou.

Temwayaj yo

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.