Pran Randevou

Pran yon Randevou

naples-downtown-img

Naples - Anba Lavil

Hours:

Monday: 9:00 AM-5:00 PM

Tuesday: 9:00 AM-5:00 PM

Wednesday: 9:00 AM-5:00 PM

Thursday: 9:00 AM-5:00 PM

Friday: 9:00 AM-5:00 PM (Administrative Day)

fort-myers_office1-1024x768

Fort Myers

Hours:

Monday: 9:00 AM - 5:00 PM

Tuesday: 9:00 AM - 5:00 PM

Wednesday: 9:00 AM - 5:00 PM

Thursday: 9:00 AM - 5:00 PM

Friday: By Appointment Only

community-pregnancy-clinic-sarasota-florida

Sarasota

Hours:

Monday: 8:30 AM-4:30 PM

Tuesday: 8:30 AM-4:30 PM

Wednesday: 8:30 AM-4:30 PM

Thursday: 8:30 AM-4:30 PM

Friday: 8:30 AM-4:30 PM

Gainesville_Location

Gainesville

Hours:

Monday: 9:00 AM-4:30 PM

Tuesday: 9:00 AM-4:30 PM

Wednesday: 9:00 AM-4:30 PM

Thursday: 9:00 AM-4:30 PM

Friday: By Appointment Only

Temwanyaj Kliyan CPCI yo

Vizite Klinik Mobil Nou Yo

Chak mwa, Klinik mobil nou yo bay sèvis yon pakèt kote nan rejyon Sidwès Florid la, nou bay tout sèvis nou ofri nan biwo nou yo nan tout eta a gratis. Tanpri konsilte kalandriye nou yo pou ou jwenn yon lis lokal pou chak Klinik Mobil. Moun ki vini san randevou yo byenvini, men si ou ta renmen pran yon randevou pou yo wè ou nan yon lè espesifik, tanpri rele nan 239-940-1559 pou Klinik Mobil 1 oswa 941-993-5072. pou Klinik Mobil 2.

Tanpri sonje, lè nou pake nan chak kote yo, pòt Klinik la rete fèmen pou konfidansyalite pasyan yo ak pou ekonomize sou depans fonksyònman yo. Tanpri frape vit pasaje devan an lè ou rive, epi n ap twò kontan ede ou.

Tanpri pote yon pyès idantite.ki gen foto w epi si ou ap mande tès depistaj ETS a, tanpri pa pipi depi 1 èdtan anvan vizit ou a.

Kalandriye Klinik Mobil nou yo ki anba a endike dat ak lokasyon de (2) klinik yo, epi gen mizajou ki fèt ladan regilyèman.

Ou bezwen kouchèt?
Nou ka ede.

Si ou bezwen èd ak asistans materyèl (kouchèt, ti sèvyèt, elatriye), tanpri rele klinik CPCI ki nan zòn ou an oswa pran yon randevou sou sit entènèt nou an.