Lè ou konsidere avòtman? Twa bagay ou ta dwe konnen

Èske w ap mande tèt ou: “Èske m ansent?” Gen 3 pwoblèm medikal ou ta dwe konnen anvan ou deside ki sa fè apre sa:

1. Ou bezwen konnen si gwosès ou a solid.

Anviwon 20% nan gwosès yo pa solid. Sa vle di yon bagay pa t ‘ale egzakteman dwa ak gwosès la ap gen anpil chans fini sou pwòp li yo. Yon tès gwosès pozitif pa ka konfime ke ou aktyèlman ansent. Sèl fason pou medikalman konfime yon gwosès solid se pa fè yon eskanè ultrason. Gen plizyè rezon ki fè yon gwosès ka pa solid. Anplwaye medikal la nan klinik gwosès gratis nou an ap pran tan pou reponn tout kesyon ou yo.

2. Yon fwa gwosès ou konfime, ou bezwen chèche konnen egzakteman ki jan lwen ansanm ou ye.

Lè ou konnen egzakteman ki jan lwen ou pral ede w detèmine ki opsyon ki disponib pou ou. Kit w ap konsidere revokasyon, paran, oswa adopsyon, gen diferan pwosedi, depans, ak lòt pwoblèm medikal ki varye selon konbyen semèn ansent ou ye. Sèl fason pou konnen egzakteman ki jan lwen ou se pa gen yon egzamen ultrason ak pran mezi nan ti bebe a.

3. Si ou ansent, ou bezwen fè tès pou STD.

Li enpòtan ke ou teste epi, si sa nesesè, trete pou STD. Si ou gen yon pwosedi revokasyon epi ou gen Klamidya oswa Gonore, risk ou pou kontrakte Maladi Enflamatwa Pesen (PID) ogmante pa 25%. Apeprè 50% nan tan klamidya ak Gonore pa gen okenn sentòm, kidonk menm si ou santi ou byen, ou ta dwe toujou jwenn teste. Si w ap konsidere paran oswa adopsyon, gen omwen 8 STD ki ka dramatikman afekte devlopman tibebe ou a lè ou kite trete.

Klinik Gwosès Kominotè ofri tès gwosès gratis, tès STI gratis, ak ultrason gratis. Pare pou pran yon randevou?

Nan klinik gwosès kominotè, nou isit la pou ou! Nou ofri tès gwosès gratis, ultrason gratis, tès STI gratis, ak sipò gratis pandan ak apre gwosès ou.

Temwayaj yo

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.