Gratis Gwosès Gratis nan Florid

Gwosès kapab yon tan akablan nan lavi yon fi. Kit ou te pè oswa eksite sou rezilta tès gwosès pozitif ou, Klinik Gwosès Kominotè ap sipòte ou pandan nouvo chapit sa a nan lavi ou. Avèk 5 klinik brik-ak-mòtye ak 2 klinik medikal mobil ki sitiye nan tout eta Florid la, Klinik Gwosès Kominotè bay sèvis gratis ak konfidansyèl ki gen ladan tès gwosès, tès STI, ultrason, ak plis ankò. Ansanm ak dè milye de lòt sant resous gwosès nan tout peyi a, klinik nou yo egziste pou sèvi fanm ak konekte yo ak resous yo apwopriye.

Dapre yon etid ki fèt pa Enstiti Charlotte Lozier a, gen prèske 3,000 sant resous gwosès nan Etazini yo. Nan 2019, sant gwosès yo te sèvi apeprè 1.85 milyon moun nan tout peyi a pou yon valè total de sèvis nan plis pase $ 266 milyon dola. Pandan ke Klinik Gwosès Kominotè se pi gwo rezo sant gwosès nan eta Florid la, nou bay plis pase sèvis medikal. Si w ap mande “Èske m ansent?” enfimyè nou yo ak konseye nou yo ap ba ou swen, konpasyon, ak chwa ou bezwen pran bon desizyon konsènan sante seksyèl ou ak gwosès ou.

Konseye nou yo ale pi wo a ak pi lwen pase sipòte fanm kèlkeswa sikonstans yo. Kit ou bezwen afektif, materyèl, fizik, espirityèl oswa sipò ekonomi, anplwaye k ap pran swen nou ap konekte w avèk òganizasyon ki ka ede w. Chak nan klinik nou yo gen patenarya avèk òganizasyon lokal yo ak gouvènmantal yo ki ka satisfè bezwen ou ye kounye a epi ede ou. Pandan ke Planifye Reklamasyon sant resous gwosès yo se klinik fo, nou nan klinik gwosès kominotè bay enfòmasyon medikalman egzat ak resous byen mèb pou sipòte ou pandan ak apre gwosès ou.

Asistans Materyèl gratis ak Sèvis Sosyal nan Naples

Pandan randevou ou nan klinik Gwosès Kominotè, konseye nou yo ap koute ou avèk konpasyon, tande sou enkyetid aktyèl ou yo. Si ou vizite youn nan klinik Naples nou yo epi ou bezwen manje oswa rad, nou pral rekòmande ou vizite kay St Matthew a oswa St. Vincent de Paul. Kay St Matthew a opere yon pantalon manje stoke ak atik ki pa peye-peri. Tout atik manje yo bay nan biznis lokal yo, mache yo, legliz yo, ak moun. Anplis De sa nan Pantri Manje Chwa yo, St. Vincent de Paul tou gen yon Sant Asistans Fanmi ki sèvi 15,000 gason, fanm, ak timoun ki nan bezwen. Atravè Sant Asistans Fanmi an, yon travayè ka Vincentian ap konekte ou ak resous ou bezwen tankou manje, pwodwi ijyèn, rad, mèb, asistans lojman, dlo ak sèvis elektrik.

Konsènan sèvis sosyal, konseye Naples nou yo souvan refere fanm nan WIC ak Depatman Timoun ak Fanmi Florid yo. Dapre Florida Health, timoun ki poko gen 5 ane ki soti nan kay ki ba oswa modere nan Florid yo nan risk pou yo risk nitrisyon. WIC ofri fanm, tibebe, ak timoun ki gen benefis manje, osi byen ke evalyasyon nitrisyon, konsèy, ak sipò pou bay tete. Depatman Timoun ak Fanmi Florid yo ofri yon varyete asistans ki sòti nan Medicaid pou asistans lajan kach tanporè, founiti abi, rapò abi, ak gadri pou timoun. Tou depan de bezwen ou, konseye nou yo ap konekte ou ak resous ki pral ede pi byen.

Anba lavil Naples Klinik Gwosès

940 5th Avenue North, Naples, FL 34102

Midtown Naples Klinik GwosèsKominotè 2977 Goodlette-Frank Road Suite 51, Naples, FL 34103

Pri-gratis Lojman ak Èd Pwofesyonèl nan Fort Myers

Selon Alyans Nasyonal pou fini sanzabri, 31,030 moun san yon kay nan eta Florid la, ak 728 nan yo sanzabri nan yon nwit yo bay nan Lee County. Nan klinik gwosès kominotè, nou rekonèt diyite nannan tout fanm ak gason ki vin jwenn nou nan bezwen ak rekonèt sitiyasyon difisil yo.

Si ou ansent epi kap chèche lojman, konseye nou yo nan Fort Myers ap refere ou nan Rezoud oswa Limyè Solèy la. Rezoud ofri fanm pri-gratis pou fanm anvan ak apre gwosès la. Anplis lojman gratis, rezidan yo ap resevwa yon varyete sèvis gratis ki gen ladan jesyon ka, sesyon konsèy, klas paran, asistans medikal, referans adopsyon, ak founiti swen tibebe. Sitiye nan Naples, Kay Solèy la ofri tou lojman fanm, kontinye edikasyon, konsèy karyè, teknik nesans ak teknik paran, aksè nan swen medikal, ak fòmasyon ladrès lavi.

Dapre Obsèvatè Biznis la, kantite moun ki pap travay nan Lee County leve a 5,000 pòs siklòn Ian. Konseye nou yo nan Fort Myers pral ale pi wo a ak pi lwen pase konekte ou nan òganizasyon ki ka ede ou pwofesyonèl. Si ou ap chèche pou yon travay, konseye nou yo nan Fort Myers pral konekte ou ak yon òganizasyon lokal yo rele Pi bon Ansanm. Anplis de sa nan kenbe timoun soti nan sistèm swen adoptif la, Pi bon Ansanm tou konekte granmouèl bay patwon yo nan pwogram yo Pi bon Travay. Ozetazini, Pi bon Travay te ede plis pase 34,000 moun k ap chèche travay, epi ou ka yon pati nan nimewo sa a.

Fort Myers Kominote Klinik Gwosès

8660 Kolèj Pkwy Suite 200, Fort Myers, FL 33919

Sèvis sante medikal ak sante mantal nan Sarasota

Pandan ke klinik gwosès gratis nou yo ofri tès STI gratis, tès gwosès, ak analiz ultrason, nou al gade kliyan nan OBGYNs pou gwosès kontinye ak swen medikal. Si ou bezwen yon OBGYN nan Sarasota, konseye nou yo ap konekte ou ak Sante CenterPlace oswa Sant Medikal Sarasota. Dapre Plan Ekite Sante 2022 Sarasota, 26% nan granmotan ki gen laj 18-44 nan Sarasota Konte pa gen asirans sante. Si ou se nan mitan nimewo sa a, Sant Sante ta dwe yon gwo resous pou ou jan yo ofri rabè frè glisman.

Si w ap viv nan Sarasota epi ou bezwen sipò sante mantal, konseye nou yo ap refere ou nan Premye Etap. Premye Etap ofri pasyan ki entène, pasyan, ak sèvis telehealth pou moun ki gen difikilte ak pwoblèm sante mantal oswa pwoblèm abi sibstans. Chak pasyan premye Etap resevwa yon plan tretman sante mantal Customized ak abi dwòg.

Sarasota Kominote Gwosès Klinik

1419 7th Street, Sarasota, FL 34236

Gratis Post-avòtman gerizon ak Tretman STI nan Gainesville

Dapre Sipò Apre avòtman, 82% nan moun ki afekte pa avòtman pa konnen ki kote yo ale pou geri. Kit w ap konsidere avòtman oswa ou te gen yon avòtman nan tan lontan ou, nou vle ede. Si ou vizite klinik Gainesville nou an, konseye nou yo ap refere ou pou sipòte Apre avòtman oswa Pwojè Rachèl pou gerizon pòs-avòtman. Sipò apre Avòtman ofri gason ak fanm ki gen sèvis konsèy sòti nan anonim li te ye, yon sèl-a-yon sèl, gwoup, vityèl, relijye, oswa pwofàn. Ak Pwojè Rachèl ofri èd nan Sentsèn yo, retrè, ak referans konsèy pwofesyonèl.

Anplis avòtman, enfeksyon seksyèlman transmisib se yon lòt pwoblèm ki negatif afekte fanm yo. Dapre Biwo a sou Sante Fanm, plis pase 9 milyon fanm ki enfekte ak yon STI chak ane ak eksperyans pi grav pwoblèm sante pase gason, ki gen ladan enfeksyon. Si ou resevwa yon rezilta tès pozitif apre tès STI gratis ou nan klinik nou an, enfimyè Gainesville nou yo ap refere w nan Swen Ijan oswa Sant Medikal Ijans pou tretman.

Klinik gwosès kominotè Gainesville

1800 W Inivèsite Ave, Suite 310, Gainesville, FL 32603

Resous adopsyon ak Konsèy gwosès san parèy nan klinik mobil nou yo

Si ou ap chèche pou resous adopsyon oswa konsèy gwosès san parèy nan youn nan klinik medikal mobil nou yo, enfimyè nou yo ap konekte ou ak resous ou bezwen yo. Pou plis enfòmasyon sou adopsyon, nou al gade kliyan nan BraveLove ak Sant Lwa Adopsyon an. Mete soti nan chanje pèsepsyon nan adopsyon nan onèt, enfòmatif, ak èspere ke kominikasyon, BraveLove pataje istwa ki transmèt bravou a nan yon manman nesans lè li mete tibebe li ak yon fanmi ki gen lanmou. Li se yon gwo resous si w ap konsidere adopsyon epi yo bezwen sipò emosyonèl. Pou etap pa etap konsèy pandan pwosesis adopsyon an, yon Konseye Adopsyon nan Sant Lwa Rezo Adopsyon an ap kreye epi diskite avèk ou yon adopsyon ak plan nesans kòm byen ke ede ou chwazi yon fanmi adoptif.

Pou konsèy gwosès san parèy, konseye nou yo ap konekte ou avèk Opsyonline. Si ou panse ou ka ansent, ou ka rele liy èd gwosès yo nan 1.800.712.4357 oswa itilize chat ap viv yo nenpòt ki lè nan jounen an. Opsyonline ap pale ou nan tout opsyon gwosès ou.

Ou ka wè kalandriye klinik mobil nou yo jwenn kote yo ye tou de klinik mobil. Pou pran yon randevou nan Klinik Mobil 1, rele 239-940-1559, epi pran yon randevou nan Klinik Mobil 2, rele 941-993-5072.

Si ou bezwen èd gwosès gratis, Klinik Gwosès Kominotè isit la pou ou. Pran yon randevou nan youn nan klinik gwosès gratis nou yo jodi a.

Nan klinik gwosès kominotè, nou isit la pou ou! Nou ofri tès gwosès gratis, ultrason gratis, tès STI gratis, ak sipò gratis pandan ak apre gwosès ou.

Temwayaj yo

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.