Gratis STI ak STD tès

Girl waiting to be tested for her free STI testing in Naples

Lè ou ofri tès STI gratis ak STD tès, anplwaye sètifye medikal nou an pare pou ba ou enfòmasyon ak repons sou STIS.

Ann pale sou sifilis

Woman in Florida considering getting free STI testing for syphilis symptoms she is experiencing in Naples

Si ou se seksyèlman aktif, ou bezwen konnen ki jan kontra maladi sifilis ka afekte ou ak tibebe ki poko fèt ou.

Klamidya / Gonore

Èske ou enkyete sou sante seksyèl ou ak mande, “Ki kote tès STD gratis tou pre m ‘?” Li pi ba a pou aprann plis sou maladi ki transmisib seksyèlman epi pran randevou nan klinik gwosès kominotè pou fè tès.

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.