Lwa san danje: Yon opsyon pou gwosès san rete

Jwenn tèt ou san atann ansent oswa ki gen yon ti bebe ki pa te planifye ka ekstrèmman pè. “Lwa San danje” yo te aplike nan kèk eta yo ki pèmèt yon opsyon anonim pou yon manman bay moute yon tibebe nan yon fason ki tou de san danje pou timoun nan ak san repèkisyon kriminèl pou manman an.

Gratis Gwosès Gratis nan Florid

Konseye nou yo ale pi wo a ak pi lwen pase sipòte fanm kèlkeswa sikonstans yo. Kit ou bezwen afektif, materyèl, fizik, espirityèl oswa sipò ekonomi, anplwaye k ap pran swen nou ap konekte w avèk òganizasyon ki ka ede w.

Adopsyon se yon Opsyon

Kèlkeswa sikonstans ou, Klinik Gwosès Kominotè ap ba ou espwa ak otorizasyon w pran pi bon desizyon pou ou menm ak pitit ou.

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.