E si Avòtman se pa sèlman opsyon ou?

Nan klinik gwosès kominotè, nou eksplike reyalite chak gwosès yon fanm fè fas a paran, adopsyon, ak avòtman. Pandan ke anpil fanm santi tankou avòtman se sèl opsyon yo, enfimyè ki gen sousi nou yo ak konseye ede yo wè ke sa a se pa ka a.

Gratis Ultrason

Nan klinik Gwosès Kominotè, nou konnen ki jan li enpòtan pou ou jwenn sèvis ou bezwen lè chèche yon ultrason gratis tou pre m ‘, kidonk, ou ka pran yon desizyon edike konsènan gwosès ou.

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.